นัฟแนง

วันพุธที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2555

Baidu PC Faster 1.8.0.11

Baidu PC Faster 1.8.0.11 เพิ่มความเร็วให้เครื่อง ทำความสะอาดเครื่อง รักษาความปลอดภัย ภายในโปรแกรมเดียว
ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี Baidu PC Faster 1.8.0.11 เวอร์ชั่นล่าสุด ซึ่งเป็นโปรแกรมฟรีที่ช่วยเสริมความปลอดภัยให้แก่วินโดวส์ (Windows) และทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานเร็วขึ้น Baidu PC Faster เป็นโปรแกรมที่พัฒนาจากบริษัท Baidu Inc. เพียงแค่หนึ่งคลิกก็สามารถดูแลวินโดวส์ของคุณได้อย่างครอบคลุม ง่ายดาย และรวดเร็ว โดยโปรแกรมจะมีฟังก์ชั่นการทำงานแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก ๆ ด้วยกันคือ

1. Win Update ระบบที่ช่วยติดตามข้อมูลการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยล่าสุด, ตรวจสอบและดาวน์โหลด patch ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับวินโดวส์ของคุณ เพื่อป้องกันการบุกรุกของแฮ็กเกอร์ รวมถึงโทรจันและไวรัสได้อย่างรวดเร็วและชาญฉลาด

2. SpeedUp ระบบช่วยสแกนโปรแกรมที่เริ่มทำงานโดยอัตโนมัติและระบุสาเหตุที่ทำให้เครื่องช้าลง โดยคุณสามารถระบุและหยุดการทำงานของโปรแกรมที่เริ่มการทำงานโดยอัตโนมัติที่ไม่จำเป็น ได้อย่างง่ายดาย เพื่อทำให้เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เร็วขึ้น

3. Cleaner ระบบช่วยสแกนและลบไฟล์ขยะต่างๆ ร่องรอยการใช้งาน และทำความสะอาดข้อมูลในรีจิสทรี

สำหรับใครที่ยังไม่เคยใช้งาน Baidu PC Faster สามารถดาวน์โหลดเอกสารวิธีการติดตั้งและวิธีการใช้งานอย่างละเอียดได้ตามลิงค์ได้เลยครับ วิธีการติดตั้งและใช้งาน Baidu PC Fasterอย่างละเอียด
เมื่อคุณดาวน์โหลดไฟล์ติดตั้งจากเว็บไซต์ของเรา ดับเบิลคลิกที่ไฟล์เพื่อเริ่มต้นกระบวนการติดตั้ง
ตัวช่วยการติดตั้งจะแนะน าคุณผ่านขั้นตอนการติดตั้งอย่างง่ายดาย

เพิ่มเติม: คุณจะต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อดาวน์โหลดเครื่องมือ Baidu PC Faster ก่อน และในกรณีที่คุณก าลังติดตั้งด้วยไฟล์ติดตั้งชนิดอย่างย่อ คุณจำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเช่นกันเพื่อติดตั้งเครื่องมือเสริมผ่านทางอินเทอร์เน็ต

ขั้นตอนการติดตั้ง Baidu PC Faster

ขั้นตอนที่ 1 เริ่มต้นการติดตั้งโปรแกรม โดยคลิกที่ปุ่ม “Install”

ขั้นตอนที่ 2 ระบุต าแหน่งในการติดตั้งโปรแกรม
ติดตั้งอย่างง่าย ด้วยต าแหน่งที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า จากนั้นคลิกที่ปุ่ม “Next”
หรือ ระบุต าแหน่งโปรแกรมแบบก าหนดเอง ที่ปุ่ม “Browse”

ขั้นตอนที่ 3 โปรแกรมเริ่มด าเนินการติดตั้ง อาจใช้เวลาประมาณ 1-2 นาที
ระหว่างนี้โปรแกรมจะแจ้งข้อมูลการติดตั้งบนหน้าจอเป็นระยะ

ขั้นตอนที่ 4 จากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม “Done” เมื่อโปรแกรมติดตั้งเรียบร้อย

ขั้นตอนที่ 5 เมื่อปิดหน้าต่างการติดตั้ง
โปรแกรมจะแจ้งให้คุณเริ่มต้นการตรวจสอบสุขภาพคอมพิวเตอร์ และแก้ไขข้อบกพร่องทันที แบ่งเป็น 3 รายการ
- ตรวจสอบสุขภาพคอมพิวเตอร์โดยรวม แบบเร่งด่วน (PC Health Care)
- เริ่มต้นค้นหาและท าความสะอาดไฟล์ขยะ ไฟล์รีจิสทรี และปกป้องข้อมูลความเป็นส่วนตัว (Cleaner)
- วิเคราะห์ปัญหาและปรับแต่งเร่งความเร็วเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เร็วขึ้น (SpeedUp)
คลิกที่ปุ่ม “Try Now” หากคุณต้องการเริ่มต้นการท างาน รายการใดรายการหนึ่ง (เราแนะน าให้คุณเริ่มการท างาน PC
Health Care ก่อน) หากคุณยังไม่ต้องการเริ่มต้นการท างาน ให้คลิกที่เครื่องหมาย “X” เพื่อปิดหน้าต่าง


โหลดที่นี่ http://adf.ly/DPNxV
คู่มือ http://adf.ly/DPO1I
pass http://adf.ly/DPO31

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น